Informace o projektu

Informace o projektu
Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP401/09/P191
Období řešení
1/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Inkvizice byla jednou z klíčových institucí středověké a raně novověké Evropy. Její účinnost nespočívala jen v právních inovacích, nýbrž i v obtížněji postižitelných představách a mocenských technikách. Badatelé jim v posledních 10-20 letech věnují zvýšenou pozornost a dospívají k poměrně výrazné proměně a poopravení klasického obrazu inkvizice. Projekt naváže na toto nové zaměření výzkumu a soustředí se na dílčí problém inkvizičních pojmů a klasifikací a na jejich dědictví v evropské učenecké tradici. Toto studium směřuje nejen k přesnějšímu uchopení inkvizičního diskurzu, ale i k otázkám teorie a metodologie vědeckého bádání, které mnoho inkvizičních pojmů a klasifikací (hereze, valdenští...) užívá a inkviziční identity transformuje do "hlasů", jež mají zprostředkovávat autentické víry a chování vypovídajících. Konkrétními výsledky projektu budou dvě české a dvě cizojazyčné studie, výsledná monografie pro nakladatelství Argo, vystoupení na českých a mezinárodních konferencích a zavedení nového kurzu.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info