Informace o projektu
Vybrané problémy z astrofyziky, teoretické fyziky a fyzikálního vzdělávání

Kód projektu
MUNI/A/1191/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Plánujeme studovat vybrané problémy z pole astrofyzikálního, teoreticko-fyzikálního a vzdělávacího. Budeme pracovat na analýze dynamiky testovacích D-bran a strun v netriviálním pozadí. Budeme se věnovat studiu hvězdných systémů s velkou rychlostí, zejména původu jejich vysokých rychlostí a vztahu těchto systémů k jejich mateřským hvězdokupám a asociacím. Budeme pokračovat ve studiu ultra-slabé gravitace na periférii galaxií prostřednictvím N-částicových simulací a analýzy fotometrických pozorování. Budeme pokračovat ve studiu vlivu malých prostorových nehomogenit na vystupující záření z hvězdných atmosfér a jeho polarizačních vlastností, dále bude studováno užití metody makro-atomů při řešení rovnic kinetické rovnováhy metodou Monte Carlo. Budeme se zabývat částečně spontánně narušenou supersymetrií v 4D a dále bychom se chtěli zabývat navázáním volné akce komplexně lineárního superpole na vyšší spiny v lineárním přiblížení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info