Informace o projektu

Informace o projektu
Podpora výzkumné činnosti studentů Mikrobiologie a molekulární biotechnologie 2

Kód projektu
MUNI/A/1080/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem navrhovaného projektu je podpora výzkumné práce studentů magisterského studijního programu Experimentální biologie, studijního směru Mikrobiologie a molekulární biotechnologie a studentů doktorského studijního programu Biologie v oboru Mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Realizací projektu dojde ke zvýšení odborné kvality závěrečných prací, studenti budou mít možnost prezentace dosažených výsledků na národních a mezinárodních konferencích nebo ve vědeckých časopisech. Finanční prostředky projektu umožní začlenění studentů mikrobiologie do renomovaných vědeckých týmů řešících aktuální témata v oblasti identifikace a taxonomie doposud nepopsaných mikroorganizmů, environmentální mikrobiologie, diagnostiky patogenních mikroorganizmů, potravinářské biotechnologie nebo výzkumu klíčové role mikroorganizmů v technologiích využívajících obnovitelné zdroje energie.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info