Informace o projektu

Muzeum MU a příprava oslav založení 2019

Kód projektu
ROZV/06/2018
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Mendelovo muzeum

MU slaví svoje výročí až v roce 2019, nicméně zásadní přípravné kroky musí být hotovy již v roce 2018. Mendelovo muzeum (potažmo Muzeum MU) má plně v gesci přípravu výroční výstavy, která bude slavnostně zahájena v květnu 2019. Tématy výstavy budou: historie univerzity, slavné osobnosti a zásadní události v životě univerzity. V případě takto velkého a klíčového projektu není možné realizovat kroky až v roce 2019. V roce 2018 bude projekt první fází realizace hlavní výstavy MU. Místo konání bude Moravská galerie v Brně. Jedná se především o výrobu fundusu, přípravu textů, překlady a výrobu grafických prvků. S tím je spojena i příprava knihy věnované historii MU, natáčení rozhovorů s významnými absolventy a natáčení medailonků (v růných formátech) pro audiovizuální část výstavy. Muzeum však pokračuje na vlastních projektech, kdy se počítá především s dokončením přípravy knihy o G. Mendelovi a práce se sbírkami, a to především v prezentační rovině sbírek u nás i v zahraničí.