Informace o projektu
Zpracování listinné rukopisné a tištěné dokumentace k hudební kultuře Brna ve 2. pol. 20. století uložené v oddělení dějin hudby MZM

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA408/09/0484
Období řešení
1/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
umění, hudba, Československo, Brno, 1945-1989, totalita, komunismus, Svaz československých skladatelů

Zpracování písemných rukopisných a tištěných dokumentů uložených v hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně a v soukromých archivech skladatelů je nezbytné pro jakoukoli další badatelskou činnost v oblasti hudební kultury po roce 1945. Zdánlivá nedostatečnost a faktická nedostupnost dokumentů brání v systematičtějším bádání ve zvoleném teritoriu. Jednotlivé dokumenty budou věcně popsány (signatura,uložení, klasifikace dokumentu, název, osoby, místo, rozměry, jazyk, adresa, počty stran, publikace), budou opatřeny anotací a klíčovými slovy (věcný a jmenný rejstřík). Stěžejní, badatelsky a edičně zajímavé dokumenty budou transkribovány a opatřeny poznámkami (v jednotlivých pozůstalostech se nachází řada dopisů s významnými světovými skladateli), poškozené materiály budou do příloh digitalizovány. Technicky bude využito aplikace, vytvořené firmou Firmadat pro účely edice Janáčkovské korespondence (www.musicologica.cz/korespondencejanacek), která bude upravena pro dokumentaci stenografických záznamů, programů, plakátů, vlastních textů a osobních dokumentů skladatelů.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info