Informace o projektu

Riešenie sporov dotknutých korupciou v medzinárodnej obchodnej arbitráži

Kód projektu
MUNI/A/1124/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Otázka riešenia sporov dotknutých korupciou je v medzinárodnej obchodnej arbitráži pomerne diskutovaná. Je všeobecne prijímané, že korupcia narúša efektivitu medzinárodného obchodu. Vzťah korupčného jednania a medzinárodnej arbitráže je komplexnou otázkou, ktorá zahrňuje prípustnosť riešenia takýchto sporov v rozhodcovskom konaní, platnosť rozhodcovskej zmluvy, práva a povinnosti rozhodcov i možný dopad korupčného jednania na platnosť rozhodcovského nálezu. Cieľom projektu je analýza vybraných otázok súvisiacich s riešením sporov dotknutých korupciou v medzinárodnom rozhodcovskom konaní.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info