Informace o projektu

Informace o projektu
6th Annual European and Comparative Law PhD Workshop (PhDWorkshop2018)

Kód projektu
MUNI/B/0950/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Na českých a slovenských právnických fakultách studují stovky doktorandů, ve většině případů však jimi vytvářené publikace včetně doktorských prací nedosahují kvality srovnatelné v mezinárodním měřítku. Důvodem je nejen tlak na kvantitu oproti kvalitě u doktorandských výstupů, ale i všeobecně velká zatíženost školitelů, kteří kvůli jiným povinnostem nejsou mnohdy schopni se doktorandům důkladně věnovat. Ti poté mají pouze omezenou možnost naučit se pokročilým zásadám vědecké práce a plně rozvinout svůj potenciál. Příkladem daného přístupu jsou mimo jiné konference pro doktorandy, skládající se obvykle z pásma krátkých příspěvků, na které kvůli nedostatku času nikdo nereaguje a prezentujícím tak chybí nezbytná zpětná vazba. Seminář "European and Comparative Law PhD Workshop" nabízí pozitivní alternativu pro zainteresované mladé vědce, upřednostňující kvalitu a hloubku před kvantitou. Cílem setkání je poskytnout cca 15 vybraným doktorandům působícím v oblasti právní vědy příležitost podrobně prezentovat výstupy jejich práce na odborném fóru, přičemž dané výstupy jsou podrobeny detailní konstruktivní kritice ze strany jak ostatních přítomných doktorandů, tak především zkušených výzkumných pracovníků a pedagogů. Prezentace výstupů a diskuze nad nimi doplní obecnější debaty a přednášky o metodologii výzkumu v právu. Absolvování semináře by mělo zúčastněným doktorandům pomoci posunout jejich výzkum na úroveň konkurenceschopnou v mezinárodním prostředí, což by se samozřejmě mělo projevit také ve vyšší kvalitě jejich publikací. Seminář je otevřen všem prezenčním i distančním studentům doktorského studia, pokud jejich téma má alespoň částečný přesah k právu. Jednacím jazykem je čeština/slovenština. Seminář je pořádán ve spolupráci s Českou společností pro evropské a srovnávací právo. V roce 2018 půjde již o šestý ročník semináře (2013- PF UP Olomouc, 2014- PF MUNI Brno, 2015- PF UK Praha, 2016- PF UK Bratislava, 2017- PF UP Olomouc), o užitečnosti akce svědčí nejen pokračující zájem doktorandů, ale i finanční podpora všech doposud spolupořádajících právnických fakult.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info