Informace o projektu
Lidé na internetu: online soukromí, poruchy příjmu potravy a technologie k podpoře behaviorálního zdraví

Kód projektu
MUNI/A/1055/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je založen především na analýze stávajících dat, přičemž navazuje na předchozí i stávající grantové projekty (EU Kids Online, GAČR THINLINE, SOMOPRO). Cílem projektu je (1) analyzovat reportované zkušenosti evropských dětí a adolescentů týkající se soukromí a nakládání s osobními údaji na internetu, (2) analýza výhod a nevýhod digitálních technologií z pohledu dívek a mladých žen, které se potýkaly nebo se potýkají s poruchou příjmu potravy, (3) analýza postojů k technologiím pro podporu behaviorálního zdraví a aktivního stárnutí u seniorů a jejich osob blízkých.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info