Informace o projektu
Přístupy a metody ve výzkumu vzdělávání: seriál metodologických workshopů a konferencí (SEME 2018)

Kód projektu
MUNI/B/0953/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je posílit metodologickou stránku odborných aktivit doktorských studentů na Pedagogické fakultě MU prostřednictvím jejich aktivního zapojením do série workshopů a konferencí věnovaných metodologii výzkumu vzdělávání. Důraz bude kladen na tradiční i inovativní přístupy, strategie, metody a techniky, které se uplatňují v interdisciplinárním výzkumu vzdělávání. Formou workshopů vedených zkušenými výzkumníky budou na konkrétních příkladech tyto přístupy apod. prezentovány doktorandům napříč doktorskými studijními programy fakulty. V závěrečné fázi projektu budou naopak doktorandi prezentovat své aplikace výzkumných přístupů zkušenějším kolegům, od nichž získají adresnou zpětnou vazbu. Předpokládá se, že projekt přispěje ke zvýšení metodologické úrovně odborných aktivit všech jeho aktérů.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info