Informace o projektu
c-Myb a jeho transkripční program ve fyziologických a patologických osteogenních procesech

Kód projektu
NV18-07-00073
Období řešení
5/2018 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Fakultní nemocnice Brno
Masarykův onkologický ústav Brno

Klíčové buněčné procesy včetně proliferace, diferenciace a přežívání jsou často regulovány stejnými molekulami během ontogeneze a tumorigeneze. Je známo, že protein c-Myb se spolupodílí na řízení uvedených procesů. Aberantní aktivace tohoto proteinu narušuje rovnováhu v jejich regulaci a podporuje zvýšenou proliferaci a přežívání buněk, čímž přispívá k maligní transformaci. Naše předchozí studie ukázaly, že c-Myb se také podílí na regulaci embryonálního vývoje kostí. Nedávno publikované výsledky, podpořené našimi preliminárními daty, potvrdily, že protein c-Myb je exprimován v osteosarkomech, nádorech kostní tkáně, které se vyznačují věkově specifickou incidencí. Cílem tohoto projektu je objasnění funkce proteinu c-Myb v různých fázích fyziologického vývoje kostí a jeho významu v regulaci progrese osteosarkomů s využitím buněčných linií, in vivo modelů a klinické studie. Klinická část tohoto projektu bude navíc rozšířena o širší spektrum osteogenních patologií s typickým výskytem v období dospívání, což nám umožní posoudit význam proteinu c-Myb v homeostáze kostí z širší perspektivy.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info