Informace o projektu

c-Myb a jeho transkripční program ve fyziologických a patologických osteogenních procesech

Kód projektu
NV18-07-00073
Období řešení
5/2018 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno
Odpovědná osoba MUDr. Danica Zapletalová, Ph.D.
Odpovědná osoba MUDr. Peter Múdry Ph.D.
Masarykův onkologický ústav
Odpovědná osoba MUDr. Dagmar Adámková Krákorová PhD
Odpovědná osoba MUDr. Štěpán Tuček Ph.D.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky
Odpovědná osoba Mgr. Jan Bobek
Odpovědná osoba Mgr. Eva Švandová, Ph.D.
Odpovědná osoba Mgr. Barbora Veselá, Ph.D.
Odpovědná osoba Mgr. Veronika Oralová, Ph.D.
Odpovědná osoba prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.

Klíčové buněčné procesy včetně proliferace, diferenciace a přežívání jsou často regulovány stejnými molekulami během ontogeneze a tumorigeneze. Je známo, že protein c-Myb se spolupodílí na řízení uvedených procesů. Aberantní aktivace tohoto proteinu narušuje rovnováhu v jejich regulaci a podporuje zvýšenou proliferaci a přežívání buněk, čímž přispívá k maligní transformaci. Naše předchozí studie ukázaly, že c-Myb se také podílí na regulaci embryonálního vývoje kostí. Nedávno publikované výsledky, podpořené našimi preliminárními daty, potvrdily, že protein c-Myb je exprimován v osteosarkomech, nádorech kostní tkáně, které se vyznačují věkově specifickou incidencí. Cílem tohoto projektu je objasnění funkce proteinu c-Myb v různých fázích fyziologického vývoje kostí a jeho významu v regulaci progrese osteosarkomů s využitím buněčných linií, in vivo modelů a klinické studie. Klinická část tohoto projektu bude navíc rozšířena o širší spektrum osteogenních patologií s typickým výskytem v období dospívání, což nám umožní posoudit význam proteinu c-Myb v homeostáze kostí z širší perspektivy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info