Informace o projektu
Endoskopická transmurální resekce versus standardní endoskopická terapie v léčbě kolorektální neoplázie – prospektivní randomizovaná studie

Kód projektu
NV18-08-00246
Období řešení
5/2018 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Vítkovická nemocnice a.s.

Prospektivní randomizovaná studie je zaměřena na porovnání efektivity a bezpečnosti nové metody endoskopické transmurální resekce (FTR; full thickness resection) a standardní terapie (APC, argon plazma koagulace; EMR, endoskopická mukozální resekce a ESD, endoskopická submukózní disekce) lézí v kolorektu s vysokým rizikem inkompletní endoskopické terapie. Do projektu bude zařazeno 80 osob s adenomovými polypy s nedostatečnou elevací po submukozálním podpichu („non-lifting sign“) a s lokální reziduální neoplázií (LRN) po předchozí endoskopické terapii. Pacienti budou ošetřeni ve dvou specializovaných endoskopických centrech.
Hlavním cílem je technicky úspěšná resekce určená jako R0 resekce s histologicky potvrzenými negativními horizontálními i vertikálními okraji. Vedlejšími cíli jsou makroskopicky kompletní resekce, kurativní resekce, úspěšné zavedení FTR setu, čas výkonu a výskyt komplikací.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info