Informace o projektu
Genetická determinace závažnosti otoků podmíněných bradykininem u pacientů s hereditárním angioedémem

Kód projektu
NV18-05-00330
Období řešení
5/2018 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Hereditární angioedém (HAE) je charakterizován rekurentími atakami otoků a je spojen se sníženou hladinou a/nebo funkcí C1 inhibitoru (SERPING1), což vede k lokální nadprodukci bradykininu a následnému rozvoji angioedému. I v rodinách se stejnou mutací v SERPING1 se HAE projevuje s různou závažností. Genetická determinace této různorodosti je dosud neobjasněna. Projekt by měl vysvětlit, které genetické faktory přispívají k této variabilitě. S použitím cílené DNA-seq bude charakterizováno celkem 70 genů souvisejících s funkčností bradykininu u pacientů s různou závažností HAE. Další faktory, které mohou způsobovat rozdílnost fenotypu se týkají regulace genové exprese, což nemusí souviset přímo se změnami sekvencí těchto genů, ale spíše se změnami regulačních faktorů, které ovlivňují expresi jednotlivých genů. Proto budeme pomocí cíleného RNA-seq sledovat expresi vybraných genů (včetně SERPING1) v monocytech/makrofázích vybrané skupiny pacientů. Unikátní kombinace genomických i transkriptomických dat by měla přispět k porozumění mechanismu angioedémů a cílenější medikaci.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info