Informace o projektu

Informace o projektu
Navazující výzkum implementace inovovaného pedagogicko-psychologického modulu v pregraduální přípravě studentů PdF ve druhém roce (PEDPSYII)

Kód projektu
MUNI/A/1192/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt navazuje na evaluaci prvního roku inovovaného pedagogicko-psychologickém modulu na PdF MU, která proběhla v rámci specifického výzkumu 2016/2017 a jejíž výsledky nás vedly již k rozvoji metodologických dovedností zapojených studentů a zavedení některých opatření s cílem zkvalitnit výuku v předmětech pedagogicko-psychologického modulu.
Cílem návazného evaluačního projektu je komplexně analyzovat kvalitu pregraduální přípravy učitelů v inovovaném pedagogicko-psychologickém modulu na PdF MU ve druhém roce jeho platnosti a na základě získaných dat tento program kontinuálně zkvalitňovat směrem k definovanému profilu absolventa. Jde o procesní a formativní evaluaci, jejímž cílem je postupně zhodnotit, jak je program postupně implementován. Projekt skrze zapojení studentů vede k rozvoji jejich metodologických dovedností, vhledu do studovaného oboru a podporuje je v publikačních výstupech a vystoupeních na konferencích.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info