Informace o projektu
Analýza vybraných parametrů míry zatížení sportovce v jednotlivých obdobích ročního tréninkového cyklu

Kód projektu
MUNI/51/05/2018
Období řešení
6/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

K přetěžování mladých sportovců v trénincích může dojít relativně snadno. Trenér ne vždy dostatečně odhadne míru intenzity zatížení a tréninkový objem, neboť ideální zatížení se u jednotlivců může značně lišit. V tréninkové praxi se můžeme následně setkat s přetěžováním mladých sportovců nebo až chronickým přetrénováním (ohrožující zdraví dítěte). Neboť cílem většiny trenérů je výsledek (často i v co nejmladším věku), snaží se často pohybovat na hranici snesitelné únosnosti zatížení. Cílem našeho projektu je v praxi ověřit, zda vybrané metody/parametry (psychologické: dotazník POMS, fyziologické: HRV, ventilační prahy, VO2max, biochemické: IgA, lysozym), napomáhají při diagnostice určité míry únavy. Tím bychom rádi pomohli trenérům s nabídkou diagnostických objektivních metod, pokud si nebudou jistí se svým názorem nebo subjektivními pocity mladých sportovců.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info