Informace o projektu

Informace o projektu
InDiv-EU: Integrating Diversity in the EU (InDiv-EU)

Logo poskytovatele
Kód projektu
822304
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Spolupracující organizace
Universiteit van Amsterdam
European University Institute
Vrije Universiteit Amsterdam
Uniwersytet Warszawski
Universiteit Utrecht
ETH Zürich
London School of Economics and Political Science
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

InDivEU vychází z předpokladu, že řízení velmi rozmanitého prostředí je pro EU nepřetržitou a rostoucí výzvou vyplývající ze zákonitého napětí mezi dostředivými a odstředivými silami na celém kontinentu.
Diferencovaná integrace (DI) je jednou z klíčových strategií vládnutí, které Unie využívá k vyřešení problému rozdílů v zájmech a schopnostech jejích členských států a blízkých sousedů. Záležitosti plynoucí z DI nabývají na důležitosti s rozvíjejícími se důsledky Brexitu, odpovědí jsou výzvy prezidenta Macrona k zásadní reformě EU. Jeden z pěti scénářů v Bílé knize Komise o budoucnosti Evropy z roku 2017 se přímo týká DI, konkrétně scénář č. 3 volá po tom, aby ti, kdo chtějí postupovat kupředu, činili více. To je rozdíl oproti scénáři č. 5, navrhujícím společný postup kupředu. Projekt InDivEU, realizovaný špičkovým konsorciem, odpovídá na dané výzvy důkladným teoretickým zpracováním DI a její analýzou z normativního, historického, právního a institucionálního hlediska. Analytický rámec je založen na zkoumání poptávky a nabídky DI napříč časem, prostorem a účelem. InDivEU rozlišuje mezi vnitřní a vnější diferenciací a nabízí jak makro-longitudinální analýzu, tak podrobné případové studie důležitých oblastí politiky. Jádrem InDivEU je poznání, že nevídaný rozvoj evropského vládnutí včetně DI způsobuje větší střety mezi veřejností a politickými stranami v členských zemích, ve stejné chvíli je však rozvoj EU více než kdy jindy závislý na podpoře veřejnosti. InDivEU zkoumá vnímání DI ze strany občanů, politických stran i vlád členských zemí. Cílem InDivEU je vytvoření spolehlivých modelů a scénářů DI, které pomohou v budoucnu politikům navrhovat podobu DI a podpoří debatu o budoucnosti Evropy.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info