Informace o projektu

Informace o projektu
Implementace geografických informačních systémů do výuky na základních a středních školách

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL02000142
Období řešení
2/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
WWW stránky projektu
https://gitdoskol.ped.muni.cz
Klíčová slova
geoinformační technologie; geoinformační dovednosti; zeměpis

Cílem řešení projektu je zpracování analytických podkladů pro zpracování metodiky včetně didaktických metod a pomůcek vedoucí k systematickému zavedení GIS do výuky na ZŠ a SŠ. Stanovený cíl vychází z poznatku, že ačkoliv se staly v současném světě geoinformační technologie nenahraditelným nástrojem v každodenním životě každého člověka, v současném školství v České republice chybí podpůrné materiály pro učitele i žáky, které by usnadnily implementaci těchto technologií do výuky. Přestože se výuka GIS v zahraničních kurikulech stává standardem, v českém vzdělávacím systému nejsou GIS jednoznačně terminologicky ukotveny, neexistuje materiál, který by učitelům umožnil koncepční realizaci v jednotlivých předmětech a ročnících ZŠ a SŠ školy včetně integrace předmětů a průřezových témat.

Publikace

Počet publikací: 22


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info