Informace o projektu

Informace o projektu
Objektivní vyšetření akomodace za pomoci přenosného refraktometru (EXAREF)

Kód projektu
MUNI/A/0897/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
automatický přenostný refraktometr, Jacksonova metoda, zamlžovací metoda

Objektivní vyšetření akomodace je účinný nástroj pro měření akomodační šíře. Toto vyšetření je možné provádět za pomoci přenosného refraktometru. Výsledné hodnoty je možné použít k ověření správné funkce multifokálních nebo akomodativních nitroočních čoček. Objektivně získaná hodnota akomodační šíře slouží také k přesnému výpočtu přídavku do blízka u presbyopických pacientů.
Cílem tohoto projektu je porovnat objektivní a subjektivní metody měření akomodační šíře. Dále ověřit možnosti využití objektivního měření akomodační šíře za pomoci přenosného refraktometru.

Výsledky

V optometrii a oftalmologii využíváme k měření a korekci očního astigmatismu objektivní a subjektivní metody. Objektivní metody umožňuje odhalit přesnou sféro-cylindrickou refrakci oka. Pro stanovení brýlového předpisu, případně pro výběr správné kontaktní čočky se ale používají subjektivní hodnoty refrakce oka. Cílem naší studie bylo ověřit hodnoty senzitivity a specificity u subjektivních i objektivních metod pro vyšetření očního astigmatismu. Předpokládali jsme, že objektivní refrakce pomocí automatického refraktometru poskytne validní informaci i přítomnosti/nepřítomnosti očního astigmatismu. Proto jsme tuto hodnotu zvolili za klasifikační proměnnou. Mezi další proměnné jsme zařadili subjektivní technikou zamlžovací metodou, metodu zkřížených Jacksonových cylindrů (JCC) a objektivní metodu přenosného automatického refraktometru Spot Vision Screener (WelschAllyn). V naší studii jsme měli celkem 30 probandů s průměrným věkem 23 let (SD 1 rok). Měření probíhalo na každém oku samostatně a měření jsme porovnávaly mezi sebou. Mohli jsme tak do výběrového souboru zařadit celkem 60 očí (n=60). Každé oko bylo změřeno nejprve subjektivní zamlžovací metodou, následovala technika Jacksonových zkřížených cylindrů, pak objektivní metoda za pomocí přenosného refraktometru Spot Vision Screener (WelschAllyn) a posledním měření proběhlo na automatickém refraktometru TRK-1P (TOPCON). U prvního subjektivního testu pro vyšetření refrakce zamlžovací metodou (FM) jsme po statistickém zhodnocení získaly tyto hodnoty. Hodnota senzitivity byla 76,2 %, hodnota specificity byla 66,7 %. Kritérium pro odhalení pozitivních jedinců bylo rovno nebo menší než -0,25 D. Výsledek byl statisticky významný na hladině statistické významnosti p < 0,001. Druhý subjektivní test pro vyšetření refrakce tak zvané Jacksonovy zkřížení cylindry (JCC) po statistickém vyhodnocení ukázal hodnotu senzitivity 95, 2 % a specificity 66,7 %. Kritérium pro odhalení pozitivních jedinců bylo stejné jako u předchozího te

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info