Informace o projektu
Využití dopplerovské sonografie při plánování perforátorových laloků v plastické a rekonstrukční chirurgii (Doppler UZ při plánování perforátorových laloků)

Kód projektu
MUNI/A/1579/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Přesné zobrazení vaskulární anatomie perforátorových laloků břišní stěny přináší klíčové informace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit operační strategii mikrochirurgických rekonstrukcí prsu. Vaskulární anatomie perforátorových laloků se dnes v závislosti na zvyklostech jednotlivých pracovišť vyšetřuje pomocí angio-CT břicha nebo Dopplerovské sonografie. Na některých pracovištích se rutině perforátory nevyšetřují vůbec, v těchto případech se vaskulární anatomie ozřejmí až při preparaci laloku. Cílem práce je porovnat přesnost a spolehlivost detekce dominantních perforátorů břišní stěny pomocí barevné Dopplerovské sonografie provedené v rámci předoperační přípravy chirurgem s výsledky angio-CT břicha, a také v korelaci se skutečnou polohou a velikostí změřenou při preparaci laloků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info