Informace o projektu
Politický regionalismus v České a Slovenské republice a proměny volebních map v letech 1993 - 2010

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP407/09/P042
Období řešení
1/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
ČR, SR, volby, volební mapa

Projekt Politický regionalismus v České a Slovenské republice a proměny volebních map v letech 1993 - 2010 se zaměřuje na problematiku vývoje a současné podoby volebních map a volebního chování v České a Slovenské republice od rozdělení společného federálního státu do současnosti. V projektu budou využity moderní politologické přístupy, především teorie konfliktních linií, kompozitní a kontextuální přístup ke studiu volebního chování, studium volebních systémů, teorie druhořadých voleb. Stranou nezůstane ani
rozbor skutečnosti, zda a jak jednotlivé politické strany reflektují místní podmínky. Hlavní výstup bude mít podobu knižní případové studie, rozložené na dvě části věnované jak českému, tak i slovenskému prostředí od počátku existence dvou samostatných státních celků po roce 1992. Dílčím výstupem bude několik textů v odborném periodiku nejen v českém a slovenském prostředí, ale také v zahraničí. Jednotlivými výstupy bude průběžně obohacena realizace kurzu zaměřeného na studium volební geografie a voleb v rámci bakalářského
studia oboru politologie na Katedře politologie FSS MU.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info