Informace o projektu
Sekularizace v sociologické perspektivě

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP403/09/P375
Období řešení
1/2009 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
náboženství, sekularizace, modernita, sekularizační teorie, sekularizační paradigma

Řešitel se zaměří na společenské i teoretické zdroje sekularizační debaty a nastíní zrod sekularizačního paradigmatu, které dlouho dominovalo "mainstreamové" sociologické analýze náboženství v moderních
společnostech. Koncept sekularizace bude sledován s ohledem na své teoretické zakotvení v sekularizačních teoriích i praktické uplatnění při empirických výzkumech. Zdůrazněna bude multi-dimenzionalita konceptu i jeho vazba na konceptualizaci samotného pojmu "náboženství". Postavení konceptu sekularizace bude také reflektováno v multidisciplinárních souvislostech (religionistika, sociální a kulturní antropologie, politologie, historie). Smyslem projektu je sumarizace a systematizace dosavadního teoretického bádání na poli vztahu
náboženství a moderní společnosti s ohledem na proces sekularizace, která může následně poskytnout solidní základy při snaze sociologicky reflektovat situaci náboženství v dnešním globalizovaném světě pozdně moderní éry.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info