Informace o projektu

Informace o projektu
Změna, kontinuita a rozvoj - výzvy pro současnou sociální politiku a sociální práci (Výzvy pro SPSP)

Kód projektu
MUNI/A/1480/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
flexibilita cílů; výkonnost sociálních systémů; změny institucionálních pravidel

Projekt je zaměřen na studium aktuálních problémů současné sociální politiky a profesně poskytovaných služeb sociální práce. Tyto problémy spočívají zejména v těžkostech sladění flexibilní adaptace politických a profesních činností na nové a proměnlivé sociální podmínky s nutností udržet kontinuitu jejich poslání a cílů a současně rozvinout jejich výkon a vliv na zlepšení společenských podmínek.
Cílem projektu je popsat, analyzovat a posoudit nové způsoby řešení sociálních problémů (rizik), které se pokouší o inovativní propojení větší flexibility cílů sociálních aktivit s udržením kontinuity a vnitřní integrity organizačních systémů zabezpečujících výkon těchto aktivit a služeb. Součástí tohoto cíle je také definovat nové obsahové i organizačně-administrativní vlastnosti řešení nových sociálních problémů v podmínkách České republiky a případně je porovnat se způsoby řešení v některých jiných evropských zemích. Projekt navazuje na výzkumné aktivity katedry v uplynulých letech, konkretizuje je a prohlubuje zapojení studentů do výzkumné činnosti. Jeho realizace může přispět k rozvoji obou studijních oborů katedry a k jejich vzájemné výzkumné spolupráci.

Výsledky

Specifický výzkum byl v roce 2019 zaměřen na otázku, jak inovovat a rozvíjet diferencovaný a individualizovaný charakter cílů sociálních systémů a současně udržet výkonnost a účinnost jejich implementace. Náš projekt uvedenou otázku zkoumal ve třech relativně samostatných výzkumných směrech. Za prvé jsme zjišťovali, jaké strategie se uplatňují při realizaci systémů sociálních služeb a pomoci v přístupu ke klientům a jaké faktory přitom brání nebo podporují realizaci participativních a individuálních strategií v organizačním i v mezi-organizačním kontextu na lokální úrovni politiky sociální pomoci. Za druhé jsme popisovali tendence v posilování či oslabování profese, respektive instituce sociální práce v současné české společnosti. Za třetí jsme zjišťovali, jaký je stav fragmentace či integrace konceptů genderové rovnosti, rodiny a domácího násilí v české sociální politice a srovnávali jsme stav konceptů rodinného a manželského soužití a role sociální práce v něm v různých národních kontextech. Při dosažení výzkumných cílů byly všechny realizované dílčí projekty úspěšné. Oproti plánu jsme realizovali některé nové typy výzkumných výstupů; jako jsou například evaluační studie. Rozšířili jsme okruh metodologických přístupů při zpracování uvedeného tématu.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info