Informace o projektu
Zvýšení konkurenceschopnosti Masarykovy univerzity prostřednictvím informací na www stránkách a v médiích

Kód projektu
ROZV/7/23/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Budování pozitivních vztahů s různými cílovými skupinami - uchazeči, studenty, veřejností, médii, zaměstnanci, absolventy a potencionálními zaměstnavateli - je předpokladem pro zvyšování konkurenceschopnosti vysoké školy v daném regionu, na území státu i v mezinárodním měřítku.
Významným nástrojem komunikace je internet, který jako médium zaznamenal enormní rozvoj a stal se globálním informačním systémem. Důležitou službou v rámci internetu jsou www stránky, konkrétně v rámci tohoto projektu www stránky MU, které, s ohledem na velikost MU a rozsah jejích aktivit, shromažďují velké množství informací, v čase se velmi rychle vyvíjející a měnící. Výsledná podoba obrazu vysoké školy je přitom také výrazně ovlivněna cílenou komunikací univerzity s médii.
Základem pro efektivní a fungující rozvoj komunikace prostřednictvím www stránek směrem k různým cílovým skupinám a zároveň výrazný rozvoj komunikace směrem k jedné z cílových skupin - médii, je analýza současného stavu struktury a obsahu informací www stránek a analýza mediálního obrazu MU. Konkrétním cílem je zhodnocení stávajícího stavu prezentace Masarykovy univerzity na www stránkách MU a návrh na změny, tak aby byly stránky, i přes rozsah informací, uživatelsky přívětivé a prezentované informace na stránkách přehledné a jasně strukturované včetně aktuálních informací a vedly k dobré orientaci návštěvníků stránek a následnému zjištění potřebných informací. V oblasti mediální si projekt klade za cíl zjištění, jak je MU prezentována v médiích a jaký obraz o MU je prostřednictvím médií předáván veřejnosti a doporučení opatření pro upevnění dobrého jména MU prostřednictvím médii.
Pro splnění těchto cílů je předkládán tento projekt. Cíle projektu vyplývají z komunikační strategie MU a představují významné kroky pro zvyšování konkurenceschopnosti MU v rámci nejenom českých VŠ.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info