Informace o projektu
Učitelství pro střední školy na filozofických a přírodovědeckých fakultách v České republice

Kód projektu
ROZV/C9/2019
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Univerzita Karlova v Praze

Filozofické a přírodovědecké fakulty připravují studenty v široké škále tradičních humanitních, společenskovědních, respektive přírodovědných oborů převážně základního výzkumu. V tomto ohledu jsou také vnímány širokou veřejností a mají nezastupitelné místo v systému terciálního vzdělávání v České republice. Podstatná část vzdělávacích aktivit těchto fakult však tradičně směřovala i k přípravě učitelů pro střední školy. Cílem navrhovaného projektu je spojit síly několika vysokých škol v ČR a představit přípravu učitelů pro střední školy jako jeden z pilířů vzdělávací činnosti filozofických a přírodovědeckých fakult. Vedle toho chce projekt cílit na sdílené prostředí oborových didaktik v rámci této přípravy a na jejich personální zajištění. S tím souvisí i transfer nových poznatků vědy z univerzitního prostředí na střední školy, zejména pomocí mentoringového systému. Role a zapojení celkem 5 ústavů PřF MU spočívá zejména v přípravě a pilotním ověření nových předmětů Reflektivní seminář a Reflexe praxe, inovací několika stávající oborově didaktických předmětů, prohloubení spolupráce se SŠ-učiteli a propagaci oborů prostřednictvím kontaktní kampaně se středoškolskými studenty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info