Informace o projektu
Informovanost občanů o kvalitě poskytované zdravotní péče

Kód projektu
NO6162
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt se zabývá dostupností informací o možnostech a kvalitě poskytované zdravotní péče a postojem občanů k množství,kvalitě a formě přístupných informací. Je zaměřen na shromáždění,analýzu a vyhodnocení informací týkajících se dané problematiky,což umožní zhodnotit jednak možnosti současného informačního systému poskytovat relavantní informace,jednak stávající legislativní prostředí v této oblasti. Postoje občanů k této otázce budou zjišťovány sociologickým šetřením.Souhrnné zpracování získaných poznatků se může stát základem pro uskutečnění žádoucích změn a pro následné posílení role občana v péči o zdraví. Získané poznatky budou rovněž publikovány a bude vypracována metodika pro jejich začlenění do výuky studentů ne LF MU.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info