Informace o projektu

Informace o projektu
Současné skandinávské drama (SKADRAM)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0588/2019
Období řešení
6/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vytvořit e-learningovou podporu v ELFu pro kurz DISQ006, která bude odpovídat novému sylabu kurzu, který vychází ze zkušeností nabraných během posledních dvou běhů kurzu a zároveň z podoby kurzu v nové akreditaci (kurz bude vyučován opakovaně 1x 3 roky). E-learningový kurz bude obsahovat nejenom různé statické studijní materiály (ve formě PDF souborů), ale zároveň videa, testy, diskuzní fóra, která budou sloužit jako úvody do problematiky probírané v rámci daného bloku a materiál pro analýzu studovaných textů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info