Informace o projektu
Biodiverzita, historie disturbancí a půdní paměť: testování holocenní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-09895S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice

V posledním desetiletí přibývá dokladů holocenní kontinuity otevřených a polootevřených stanovišť v oblastech klimaticky příhodných pro růst lesa na přechodu zóny temperátních lesů a zóny stepí. Předkládaný interdisciplinární projekt si klade za cíl ověřit pomocí multi-proxy přístupu, zda můžeme mimořádnou druhovou bohatost stepních luk ve východní části střední Evropy pomoci vysvětlit jejich holocenní kontinuitou. Budeme 1) analyzovat záznam lokálních paleoekologických proxy (půdní uhlíky, fytolity, další půdní vlastnosti spojené s půdní pamětí), spolu s pylem a makrozbytky; 2) syntetizovat data o vegetaci extrémně druhově bohatých stepních luk s cílem vztáhnout jejich proměnlivost k jejich historii. Propojení poznatků o holocenní historii a dnešním složení vegetace nám pomůže lépe posoudit význam minulosti pro současnou diverzitu tohoto ekosystému. To má význam pro studium biodiverzity a pro ochranu přírody, které se snaží porozumět příčinám rozmanitosti rostlin a udržovat ji. Naše poznatky mohou být užitečné i pro odhad budoucí dynamiky biodiverzity při studiu globálních změn.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info