Informace o projektu
Transformace českých podniků: socialistické podniky v tržní ekonomice

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-23131S
Období řešení
1/2020 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

90. léta v české ekonomice znamenala zásadní přechod od centrálně plánovaného modelu řízení k tržní ekonomice. Předložený projekt nedávné historie sleduje změny na úrovni podniků s důrazem na privatizační proces. V analýze tohoto období stále zůstává řada bílých míst, které často budí emoce – například role privatizačních fondů v kupónové privatizaci. Projekt se zaměřuje právě na tato bílá místa. Výzkum 90. let obecně naráží na řadu problémů, mimo jiné na nedostatky časových řad, které limitují uplatnění běžných metod. Z těchto důvodů jsme zvolili interdisciplinární přístup. Základem výzkumu je využití historických metod (orální historie – tj. rozhovorů a výzkumu archivů), které jsou doplněny ekonomickými metodami (experimentální ekonomie a ekonometrie). Projekt navazuje na předchozí granty – u řešitele (GA15-09404S), který zkoumal fungování centrálně plánované ekonomiky a v případě spoluřešitele z ÚSD expertní kořeny post-socialismu (GA15-14271S). Tým odpovídá potřebám projektu – tj. zahrnuje experty na orální historii, ekonometrii či experimentální ekonomii.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info