Informace o projektu

Informace o projektu
Návrh dynamického znalostního business modelu založeného na principech otevřených inovací

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-03037S
Období řešení
1/2020 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Pardubice

Managementy jednotlivých firem musí díky měnícímu se prostředí měnit strategie firem ve prospěch tvorby inovací, být schopny reagovat na různé druhy změn, být připraveni akceptovat i nové způsoby dosahování business cílů, a to například zapojováním networkingu, spolupráce s jinými firmami či subjekty, využíváním konceptu otevřených inovací atd. Díky tomu vznikají nové business modely, které mají za cíl implementovat přístup otevřených inovací do firemních strategií. Existuje jen malé množství studií, jež se systematicky zaměřují na výzkum a reformulaci ve firmách používaných business modelů, a to v kontextu posledních poznatků konceptu otevřených inovací, ale i dynamiky jednotlivých prvků a nově i s akcentem znalostní báze. Cílem projektu je navrhnout business model, jež bude zohledňovat principy otevřených inovací, bude akcentovat dynamickou znalostní a kooperační bázi (a vytvořit tzv. konvergenční rámec pro dosavadní poznatky v této oblasti). Součástí výzkumu bude i analýza determinantů podnikatelského (inovačního) prostředí. Výsledný návrh business modelu bude empiricky ověřen.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info