Informace o projektu

Informace o projektu
Kulturní evoluce moralizujících náboženství ve starověkém Středomoří: Přístup distančního čtení (CEMRAM)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-01464S
Období řešení
1/2020 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Západočeská univerzita v Plzni

Projekt si klade za cíl přispět do právě probíhající diskuze v kognitivní vědě o náboženství a kulturní evoluci o faktorech zodpovědných za vznik moralizujících náboženství. Badatelé navrhují buď sociální komplexitu nebo ekonomickou prosperitu jako klíčové síly v těchto kulturních procesech a často ve svých argumentech odkazují k náboženské historii starověkého Středomoří. V tomto ohledu se projekt zaměří na prozkoumání Hypotézy blahobytu. Podle této hypotézy stojí za vznikem moralizujících náboženství změny v životních strategiích populace reagující na zvýšení ekonomické prosperity. Projekt má v úmyslu vyhodnotit tuto hypotézu skrze analýzu ekonomické, demografické a náboženské dynamiky starověkého Středomoří. Projekt bude konkrétně aplikovat metody distančního čtení, aby prozkoumal prostorové a temporální vztahy mezi výskyty motivů moralizujících náboženství v digitalizovaných korpusech starověkých textů a nápisů v řečtině a latině na straně jedné s úrovněmi blahobytu odvozenými od socio-ekonomických indikátorů na straně druhé.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info