Informace o projektu

Interakce travinné vegetace a půdy lesních holin v podmínkách různé imisní zátěže

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA206/94/0385
Období řešení
1/1994 - 1/1996
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.
Mendelova univerzita v Brně

Projekt zhodnotí změny v půdním chemismu, k nimž dochází vlivem změny stromového vegetačního krytu na bylinný v oblasti s imisní zátěží. Cílem bude komplexní poznání změn v chemismu půd, v rychlosti růstu a produkci rostlinné biomasy, zjištění velikosti odběru živin porostem a jejich uvolňování rozkladem rostlinné hmoty v travinných porostech v lesích v různém stadiu rozpadu a na odlesněných plochách s různou imisní zátěží v Moravskoslezských Beskydech. Budou hodnoceny interakce mezi rozvojem travinné vegetace a půdou, především s ohledem na pozitivní ovlivnění zásoby živin v půdě a revitalizaci půdy. Výsledky studia umožní předvídat ekologické důsledky změny typu vegetace a kvalifikovaně postupovat při využívání narušené imisemi, zejména při novém zalesňování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info