Informace o projektu

Informace o projektu
Zařízení pro plazmovou úpravu odpadové PET suroviny pro recyklaci v aglomerovaných materiálech na bázi dřeva (PETWood)

Kód projektu
MUNI/31/01202002/2020
Období řešení
3/2020 - 2/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt řeší inovativní konstrukci plazmového zařízení pro velkoobjemovou povrchovou úpravy odpadových PET polymerních částic (s rozměry v rozmezí 0,1-3,0 mm) pro jejich následnou recyklaci při výrobě aglomerovaných materiálů na bázi dřeva. Projekt navazuje na platný národní patent č. 307273 chránící zlepšenou soudržnost dřevotřískových desek obsahujících plazmatem aktivované PET částice. Předložený plán výzkumných aktivit a navržený způsob plazmové aktivace řeší zásadní problémy uplatnění zmíněného patentu v průmyslové praxi: (1) navýšení objemu aktivované suroviny ze současných desítek gramů na jednotky až desítky kilogramu za jednotku času; (2) získaní reprezentativních dat účinků plazmové úpravy pro reálné aglomerované systémy modelující průmyslovou výrobní praxi; (3) minimalizaci nežádoucích/zdraví škodlivých plynných výbojových produktů (zejména O3 a NOx).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info