Informace o projektu
Bioarteficiální 3D štep pro meziobratlovou fúzi páteře

Kód projektu
NU20-08-00402
Období řešení
5/2020 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Pevná kostěná fúze je základním předpokladem léčby rozsáhlé řady onemocnění páteře. Podmínkou je štep obsahující organické a anorganické prvky k docílení srůstu. Autograft zdravého jedince nese ideální poměr biofyzikálních vlastností vyjádřený schopností osteoindukce, osteokondukce a osteogeneze. Se stoupajícím věkem a komorbiditami ideální poměry mizí a samotný odběr je navíc zatížen morbiditou. Současně klesá kvantita štěpu. Veškeré allogenní a arteficiální náhrady kombinují biofyzikální poměry s potlačením osteogeneze. Světová data poukazují na potenciál buněčné terapie. Experimentální vývoj obsažený v tomto projektu kombinuje vývoj třídimenzionálního porózního nosiče s vhodnými fyzikálními vlastnostmi s aplikací lidských mesenchymálních stromálních buněk a endotelových prekurzorů, s cílem navrhnout a ověřit in vitro a následně in vivo na malém zvířeti produkci ideálního živého – bio-artificiálního – osteogenního nosiče s terapeutickým potenciálem pro efektivní navození pevné meziobratlové fůze.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info