Informace o projektu

Sociální funkce kolektivní a individuální paměti (Sociální funkce paměti)

Výzkumný projekt se zaměří na sledování sociálních funkcí paměti. Studovány budou jednotlivé formy paměťových médií i jakými způsoby je s pamětí vážící se k lokalitě, regionu, profesním, etnickým či jinak profilovaným skupinám aktivně nakládáno v rámci osvěty, prezentace i posilování vlastní identity. K metodám výzkumu se bude mj. řazena i orální historie, kde se nabízí prostor nejen pro etnologickou specifikaci této metody, ale zároveň i využití pro zachycení kulturní a historické paměti v širším společenském spektru.

Publikace

Počet publikací: 1