Informace o projektu

Digital Humanities pro pomocné vědy historické (DH pro PVH)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0050/2020
Období řešení
2/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cieľom projektu je vytvoriť inovatívny kurz „Digital Humanities pro pomocné vědy historické“, ktorý zapája informačné technológie a inovatívne výskumné nástroje do tohto tradičného odboru. Predstaví problematiku Digital Humanities (DH), metódy a nástroje DH v praxi, slovník hesiel, dôležité projekty či poskytne množstvo e-zdrojov. Do jeho tvorby budú zapojení samotní študenti a prizvaní budú aj odborníci z praxe. Kurz bude prístupný študentom PVHaA a príbuzných odborov ako história či knihovnictví.
Uvedomujeme si, že práve spojenie tradičných odborných schopností (remesla) s prienikom nových nástrojov je aktuálne žiadaným trendom.
Ambíciou projektu je preto vytvoriť moderný kurz, lepšie pripraviť absolventov na aktuálne potreby pracovného trhu, ale aj pokúsiť sa o modernizáciu odboru v rámci ČR.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info