Informace o projektu
Studijní videomateriály ke kurzu Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů (SVidFilproNefil)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0065/2020
Období řešení
2/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vytvoření audiovizuálních materiálů v podobě hraných scének, jejichž námětem bude rozhovor mezi studentem kurzu Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů a jinou osobou. Každá scénka a každý rozhovor se bude týkat jednoho z témat připravované nové osnovy pro výuku tohoto kurzu. Účelem scénky bude ukázat, jak se z běžné životní či studentské situace může zvídavý student dostat až k filosofickým otázkám. Scénky zároveň poukáží na to, že odpovědi na tradiční filosofické otázky nejsou jednoduché a že je při jejich zodpovídání třeba brát v potaz různá východiska, hlediska a přístupy. Tím by scénky měly podněcovat ke kritickému posuzování vlastních postojů i postojů jiných lidí a k respektu vůči jiným názorům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info