Informace o projektu
Výzkum behaviorálních přístupů v učení u dětí s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami

Kód projektu
MUNI/A/1445/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt představuje nový směr v uchopení otázek týkajících se včasné intervence (podpory učení) u předškolních a mladších
školních dětí s poruchami autistického spektra (PAS) a jinými neurovývojovými poruchami. Každý rok se v ČR narodí okolo 1000–2000 dětí s PAS. V roce 2016 došlo k novelizaci vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD), která zavedla jako součást všeobecné preventivní prohlídky v 18 měsících věku dítěte také provedení vyšetření za účelem včasné diagnostiky PAS. Účelem screeningu je odeslání pozitivně zachycených dětí k diferenciální diagnostice na specializovaném pracovišti a zahájení cílené speciálněpedagogické, logopedické a behaviorálně analytické intervence. Hlavním cílem projektu je najít vhodné metody a formy rané intervence intervence, které by bylo možné uplatnit u časně zachycených dětí s PAS. Dalším cílem projektu je rozpracovat výzkumné techniky a metody vintrosubjektového experimentálního designu (Single-case experimental design), který se jeví jako vhodný pro výzkumné uchopení dané problematiky. Projekt je směřován jak do základního výzkumu (metodologického) tak do aplikace v rámci kvantitativního výzkumu u konkrétní cílové skupiny. Výsledky projektu budou publikovány v odborném časopise.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info