Informace o projektu

Institut forenzního interdisciplinárního výzkumu, sociálně emancipačního designu a architektury (RUVK_I_FIV_SEDA)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL03000446
Období řešení
4/2020 - 3/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Cílem navrhovaného projektu je vytvoření institutu spojujícího forenzní interdisciplinární výzkum a design sociálně emancipačních metod. Na základě teoretického vědění a terénních zkušeností, které již získala část realizačního tímu vypracujeme soubor metod a technik sledujících možnost změny a emancipace aktérů v sociálních, materiálních i virtuálních prostorech. Tyto budou kombinovat současné přemýšlení o designu zaměřeném na člověka a s ním asociované praxe s mílniky aplikované antropologie a se sebereferenčními metodami jdoucími za badatelskou reflexivitu. Vývoj a aplikace metod budou probíhat přímo ve vytipovaných lokalitách v spolupráci s externím aplikačním garantem. Na FaVU VUT a FF MUNI dojde činností institutu k inovaci výuky designu - k obohacení propojením více oborů v praxi.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info