Informace o projektu

Informace o projektu
Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech

Kód projektu
ROZV/C30/2020
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Spolupracující organizace
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Cílem projektu je vytvořit funkční partnerskou síť univerzit a strategických partnerských organizací z oblasti středního školství a relevantních vzdělávacích, volnočasových, neziskových a soukromých organizací v jednotlivých krajích, která by umožnila zapojeným partnerům plnit a rozvíjet společenskou roli v otázkách vzdělávání. Propojí tak nejen univerzity a samostatné vědecké instituty, ale zejména rozšíří komunikační platformu do jednotlivých regionů ČR, jejichž nedílnou součástí vysoké školy jsou. Cílem je tedy také těsnější a vyšší zapojení vysokých škol do společenského dění a jejich příspěvky ke kultivaci veřejné diskuze.

Potřeba vytvoření této sítě vychází ze změny a vývoje role standardních nástrojů komunikace s širší veřejností, zejména tradičních médií, která s výjimkou některých veřejno-právních médií nabízí stále menší prostor pro témata souvisejícím s problematikou vzdělávání na všech úrovních. Na vysokých školách a dalších organizacích působí velká řada odborníků, jež se tématy zabývají, je tedy třeba, aby vysoké školy převzaly iniciativu ve spolupráci s uvedenými partnery a při respektování regionálních specifik začaly intenzivně hledat přímé nástroje pro oslovení, diskusi a oboustrannou komunikaci s cílovým skupinami pedagogů, učitelů, ředitelů škol, zřizovatelů, rodičů, studentů a dalších zainteresovaných skupin.

Výstupem projektu bude návrh funkčního modelu nových komunikačních platforem a výběr vhodných komunikačních modelů pro danou cílovou skupinu v jednotlivých regionech na základě zmapování partnerů a forem a jeho pilotáž v jednom až dvou regionech. Vybraná témata pak budou komunikována i prostřednictvím existujícího magazínu vysokých škol tak aby došlo ke sdílení a výměně zkušeností napříč celou českou republikou. Součástí projektu bude také vyhledání a oslovení klíčových orgánů, jež mají v gesci oblast školství a vědy a které školství reprezentují na celostátní a regionální úrovni, a jejich propojení se širokou veřejností.

Realizace projektu tak bude stimulovat obousměrnou komunikaci mezi akademickou sférou a soukromým sektorem, státní správou i občanskou společností, včetně transferu znalostí a inovací a spolupráce na tvůrčích činnostech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info