Informace o projektu

Rekonstrukce průběhu česko-moravské zemské hranice a zmapování hraničních znaků pro účely jejich prohlášení za kulturní památku (Zpamátnění hranice)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL03000154
Období řešení
5/2020 - 4/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je prohlášení zachovalých hraničních znaků (zejména kamenů) na zemské hranici Čech a Moravy za kulturní památku. Tomu předchází dvě fáze projektu. V první půjde o rekonstrukci co nejpřesnějšího průběhu česko-moravské zemské hranice k datu jejího de iure zrušení (31.12.1948). Proto budou využity mapy pozemkového katastru. Výstupem bude datový soubor využitelný v databázi CZ_RETRO. Druhou fázi projektu představuje zmapování hraničních znaků v terénu, jejímž podkladem bude rekonstruovaný průběh hranice z první fáze projektu doplněný o lokace hraničních znaků dle map pozemkového a stabilního katastru. Výstupem této fáze projektu bude dokumentace hraničních znaků sloužící především k tvorbě návrhů na prohlášení věci za kulturní památku.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info