Informace o projektu

Informace o projektu
Posílení resilience venkova prostřednictvím aktivizace lokálních aktérů a vlastníků půdy

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL03000007
Období řešení
4/2020 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Envipor, s.r.o.
Asociace soukromého zemědělství České republiky

Cílem předkládaného projektu je aktivizace vlastníků půdy (vč. obcí); a posílení jejich odpovědnosti za hospodaření na jejich půdě a to za účelem posílení resilience krajiny v kontextu klimatické změny.

Projekt:
I.) sumarizuje stav české půdy,
II.) kvantifikuje klíčové motivace vlastníků (vč. obcí) k odpovědnému vlastnictví půdy,
III.) hledá východiska domnělých i skutečných překážek, které zemědělcům brání v konverzi k udržitelnějšímu hospodaření,
IV.) segmentuje vlastníky půdy, komunikuje s nimi za účelem posílení jejich pozice při vyjednávání o pachtovní smlouvě se zemědělcem,
V.) vytváří informační webový portál se zapojením občanské vědy včetně snadného dohledání pozice parcely a plodiny.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č. 2 – Konec hladu Cíl udržitelného rozvoje č. 3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č. 4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č. 6 – Pitná voda, kanalizace Cíl udržitelného rozvoje č. 8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č. 10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č. 11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č. 12 – Odpovědná spotřeba a výroba Cíl udržitelného rozvoje č. 13 – Klimatická opatření Cíl udržitelného rozvoje č. 14 – Život ve vodě Cíl udržitelného rozvoje č. 15 – Život na souši Cíl udržitelného rozvoje č. 16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info