Informace o projektu

Posílení resilience venkova prostřednictvím aktivizace lokálních aktérů a vlastníků půdy

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL03000007
Období řešení
4/2020 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Envipor, s.r.o.
Asociace soukromého zemědělství České republiky

Cílem předkládaného projektu je aktivizace vlastníků půdy (vč. obcí); a posílení jejich odpovědnosti za hospodaření na jejich půdě a to za účelem posílení resilience krajiny v kontextu klimatické změny.

Projekt:
I.) sumarizuje stav české půdy,
II.) kvantifikuje klíčové motivace vlastníků (vč. obcí) k odpovědnému vlastnictví půdy,
III.) hledá východiska domnělých i skutečných překážek, které zemědělcům brání v konverzi k udržitelnějšímu hospodaření,
IV.) segmentuje vlastníky půdy, komunikuje s nimi za účelem posílení jejich pozice při vyjednávání o pachtovní smlouvě se zemědělcem,
V.) vytváří informační webový portál se zapojením občanské vědy včetně snadného dohledání pozice parcely a plodiny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info