Informace o projektu

Informace o projektu
Online platforma pro monitoring, analýzu a management epidemických situací v reálném čase

Kód projektu
MUNI/11/02202001/2020
Období řešení
5/2020 - 2/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Vytvoření online analytického nástroje pro management a monitoring epidemických situací v reálném čase s ohledem na možnost řízení lůžkových, přístrojových a personálních kapacit a prospektivní modelování zátěže sledované populace včetně její struktury dané jednotlivými stadii onemocnění a dalšími faktory. Webové nástroje budou umožňovat analýzu celkové situace v ČR, situace v jednotlivých krajích i lokalizaci výstupů do jednotlivých zdravotnických zařízení s autentizovaným datovým přístupem.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info