Informace o projektu

Informace o projektu
Vývoj aplikace na integraci genomických a transcriptomických dat získaných sekvenováním nové generace pro klinické účely (SINAP)

Kód projektu
TJ04000141
Období řešení
5/2020 - 4/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Apps Dev Team, s.r.o.

Sekvenování nové generace (Next generation sequencing, NGS) je nejmodernější
technologie umožňující provést široké spektrum rozličných genomických analýz. Pro
detailní molekulární charakterizaci pediatrických pacientů s vysoce rizikovými
solidními nádory za účelem individuální terapie je často nutné zkombinovat výsledky
několika různých NGS technik. Zejména analýza mutací, detekce fúzních genů a analýza metylačních a genových expresních profilů může umožnit přesnější stratifikaci
pacientů a následně i optimální plánování léčby. Předložený projekt se zabývá
vytvořením softwarové platformy schopné zpracovávat a integrovat data z několika
metod využívajících sekvenační technologii za účelem detailnější stratifikace
pediatrických pacientů. Platforma usnadní manipulaci se vzorky i jejich zpracování
počínaje registrací až po vizualizaci konečných výsledků. Toto kompletní a volně
dostupné bioinformatické prostředí umožní plné využít technologie sekvenování nové
generace pro kombinační diagnostiku a léčbu pacientů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info