Informace o projektu

Informace o projektu
Vývoj a testování metody RT-LAMP pro detekci koronaviru v nelaboratorních podmínkách

Kód projektu
MUNI/71/02202004/2020
Období řešení
5/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Zlatým standardem pro průkaz infekce virem nCov-SARS2019 je izolace virové RNA a detekce pomocí qPCR. Tato metoda má však své limitace, zejména z pohledu časové, personální a technologické náročnosti. Metoda RT-LAMP se jeví jako vhodný kandidát pro doplnění metodiky. Výhodami této metody jsou nízké požadavky na technologické zázemí, schopnost detekovat cíle v náročném materiálu (s minimální přípravou vzorku), rychlost provedení a vysoká senzitivita. Tyto vlastnosti předurčují metodu pro její využití např. pro surveillance personálu v rizikových skupinách a zařízeních (personál pracující s infekčním materiálem a osobami, silové složky státu, případně klienti domovů dúchodců,...). Zároveň je tato metoda vhodná pro polní použití, vybavení k jejímu zpracování a vyhodnocení je možné umístit např. do vozidla či přenosného kufru. Našim cílem je otestovat detekční limity metody a její schopnost detekovat virus v různých médiích (Odběry, izolát RNA, sliny, bukální stěry, reziduální virové částice na površích). Metoda bude testována v laboratorním i polním provedení, Výstupem bude detekční sada připravená pro komercializaci. Metoda byla diskutována se zástupcem forenzní laboratoří při PČR v Praze, zde byl projeven zájem, nabízí se tak možná spolupráce při vývoji kitu s touto laboratoří

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info