Informace o projektu

Informace o projektu
Posílení zdravého a bezpečného prostředí pro všechny generace (SHEA)

Logo poskytovatele
Kód projektu
MUNI/23/0355/2020
Období řešení
7/2020 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
České vysoké učení technické v Praze

Hlavním cílem NET4AGE-FRIENDLY je vytvoření či podpora stávajících místních nebo regionálních ekosystémů v dosahování zdraví a blahobytu v digitálním světě přátelském ke každému věku. Ekosystémy budou tvořit občané, veřejné orgány, podniky, nevládní organizace a výzkumné organizace. Projekt SHEA podporuje dosažení tohoto cíle v České republice.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info