Informace o projektu

Informace o projektu
Iontové membránové proudy srdečních buněk v procesu elektrické a mechanické restituce

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA305/97/0043
Období řešení
1/1997 - 1/1999
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem projektu je přispět k dořešení některých nevyjasněných míst v poznání mechanizů vazby mezi excitací a kontrakcí u srdečních buněk, zejména (1) přispět dílčími, nepřímými důkazy k ozřejmění podstaty mechanické restituce, (2) definovat podíl a význam složek iontového membránového proudu pro změny konfigurace akčního napětí, hlavně v průběhu elektrické restituce, (3) přispět k výkladu druhových rozdílů v elektromechanických vztazích (s krajními typy králík - potkan), (4) získat nové údaje o vlastnostech proudů zprostředkujících transport Ca2+ přes membránu (ICa - typ L, INaCa). Výsledky experimentální práce při řešení dílčích problémů budou průběžně konfrontovány s kvantitativním počítačovým modelem navrženým v rámci předchozího projektu (305/93/0169).

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info