Informace o projektu
Inovace kultivace rostlinných explantátů ve výuce předmětu Bi6120 Rostlinné explantáty a návazných předmětů

Kód projektu
FRVS/2362/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt si klade za cíl rozšířit výuku rostlinných explantátů o novou metodu kultivace pomocí moderního bioreaktorového systému, který je ekonomicky výhodným a účinným způsobem mikropropagace selektovaného rostlinného materiálu v podmínkách in vitro. Bioreaktor pracuje na principu opakovaného částečného omývání explantátů tekutým živným médiem („temporary immersion system“). Systém je tvořen variabilním počtem kultivačních nádob napojených na automatickou vzduchovou pumpu, která v nastavených intervalech pumpuje vzduch přes membránový filtr do spodní části bioreaktoru a vytlačuje tak tekuté kultivační médium do svrchní části kultivační nádoby přes síťku s explantáty.


Zavedení této nové kultivační metody doplněné o fluorometrické sledování růstu explantátů zmodernizuje výuku a umožní studentům zvládnout náročnější experimenty v rámci praktických cvičení, což se odrazí ve vyšší kvalitě absolventa oboru Obecná biologie se zaměřením na Fyziologii rostlin. Inovace výuky rovněž podpoří interdisciplinaritu u studentů zaměřených na rostlinný materiál v rámci dalších oborů, např. Molekulární biologie a genetika.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info