Informace o projektu

Informace o projektu
Fantastika a eskapismus (FAUST)

Kód projektu
MUNI/A/1354/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je postihnout vztah mezi fantastickou literaturou a eskapismem, jakožto fantazijním únikem před reálnými problémy na jedné straně, a rozvojem empatie a mentalizace (teorie mysli) na straně druhé. Tradičně psychologickou a sociologickou analýzu problematiky eskapismu zasadíme do rámce literární vědy, přičemž se primárně zaměříme na proces recepce literárního díla. Fantastika byla po dlouhou dobu vnímána jako žánr, který odvádí čtenářovu pozornost od problémů reálného světa. Současná kognitivní kritika však dokládá, že recepce fantastických fikčních světů klade zvýšené nároky na kognitivní funkce, a tím přispívá k mnohostrannému rozvoji čtenářů. Nabízí se zde tedy možnost výrazného mezioborového propojení literární vědy s poznatky věd kognitivních. Konkrétním výstupem projektu bude analýza pozitivních (rozvoj teorie mysli) i negativních (eskapismus) aspektů četby fantasy literatury pro dospívající. Přínosem projektu je také obohacení české literární teorie o kognitivistické přístupy, které jsou v domácím prostředí méně aplikovány, přestože v zahraničí se jedná o progresivní směr.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info