Informace o projektu

Výskum scénických technológií vo vybraných nemeckých divadlách (TECHNO)

Kód projektu
MUNI/A/1577/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je zameraný na výskum scénickej technológie nemeckých divadiel. Má za úlohu doplniť a upraviť doposiaľ získané informácie o scénickej mechanike Janáčkovej opery v Brne. Projekt prebehne v Opernom divadle v Lipsku, divadle v Halle alebo Veimare a Opernom divadle v Berlíne. Ich spoločným menovateľom je osoba scénického technika Kurta Hammerlinga, ktorého návrhy technológií scény tvorili základ pre brnenské Janáčkovo divadlo.

Cestou porovnávania projektovej dokumentácie jednotlivých divadiel sa mienim dopracovať k prototypovým návrhom scén, ktoré Kurt Hammerling využil aj v prípade brnenského divadla. Keďže divadelné technológie skúmam aj na pozadí aktívnej účasti v predstavení, súčasťou výskumu je návšteva vybrananých predstavení vo vyššie menovaných divadlách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info