Informace o projektu

Informace o projektu
Tradičný nacionalizmus medzi idealizmom a realitou menšinovej politiky na príklade pôsobenia Antona Granatiera (Granatier)

Kód projektu
MUNI/A/1347/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Verejné pôsobenie Antona Granatiera od 30. do 50. rokov zaujímavo reflektuje premeny uvažovania slovenskej politickej reprezentácie o etnickej povahe štátu a mieste rôzne definovaných skupín v ňom. Od pôsobenia v osvetových spolkoch a starostlivosti o "zahraničných krajanov" pred druhou svetovou vojnou po aktívnu účasť na organizácii usídľovania reemigrantov po nej, Granatierova vízia pozitívneho nacionalizmu zaujímavo prepája rôzne predstavy o skladbe obyvateľstva (najmä) slovenského juhu. Účelom predkladaného projektu bude osvetliť Granatierove spoločenské a politické postoje a zmapovať rolu, ktorú Anton Granatier zohral v pôsobení Osídľovacieho úradu pre Slovensko a v takzvaných reslovakizačných akciách.
Výskum sa bude opierať najmä o pramene, nachádzajúce sa v Slovenskom národnom archíve v Bratislave (osobný fond Anton Granatier) a o archiválie z pôsobenia Oblastných úradovní Osídľovacieho úradu pre Slovensko (vo fondoch vysunutých pracovísk ŠA Košice, ŠA Banská Bystrica a ŠA Žilina). Archívne dokumenty budú doplnené Granatierovou vlastnou spisbou (publicistická tvorba pre periodiká Nový Svet, Legionár a samostatné publikácie, najmä Etnické rozhranie slovensko-maďarské). Zaujímavý doplnok výskumu môže predstavovať reflexia vnímania Antona Granatiera v maďarskej historiografii.
Výstupom projektu bude vedecká správa mapujúca stav výskumu o danej problematike a obsah a dostupnosť archívnych fondov vzťahujúcich sa k pôsobeniu Antona Granatiera, a receznia na tematicky príbuznú publikáciu.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info