Informace o projektu
Interkulturní variace v interakci mezi autorem a čtenářem v anglickém akademickém diskurzu českých studentů a rodilých mluvčích angličtiny

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-12150S
Období řešení
1/2021 - 1/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Interkulturní variace v interakci mezi autorem a čtenářem v anglickém akademickém diskurzu českých studentů a rodilých mluvčích angličtiny
Cílem projektu je kontrastivní analýza interakce mezi autorem a čtenářem v anglicky psaném akademickém diskurzu českých studentů a rodilých mluvčích angličtiny. Interakce mezi autorem a čtenářem je jeden z aspektů akademického diskurzu, poznamenaných výraznou mezikulturní variací. V důsledku globalizace se čeští studenti musí naučit psát kvalitní akademické texty v angličtině, přesto je jejich anglicky psaný akademický diskurz ještě neprobádán. Projekt využije pohledů korpusové lingvistiky, kontrastivní rétoriky a diskurzní analýzy k výzkumu interakce mezi autorem a čtenářem v anglicky psaném akademickém diskurzu českých studentů a zaměří se na analýzu interakčního a interpersonálního metadiskurzu. Zaměří se na identifikaci rozdílů ve výskytu metadiskurzních markérů v diskurzu českých a anglických studentů a na vysvětlení sociálních, rétorických a lingvistických faktorů, které je způsobily. Výsledky (2 Jimp, 5 Jsc, kapitola v knize) přispějí k prohloubení chápání interakce mezi autorem a čtenářem v diskurzu studentů s možnou aplikací v oblasti vzdělávání a profesionální komunikace.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info